Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2969
Titre: Патент на корисну модель "Пристрій пошуковий вибухотехнічний" № 122401
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Auteur(s): Орлов, Юрій Юрійович
Золотухін, Костянтин Семенович
Гончар, Валентин Кирилович
Фурман, Ярослав Володимирович
Приходько, Юрій Павлович
Дерігін, Дмитро Володимирович
Date de publication: 10-jan-2018
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2969
Collection(s) :2018 рік

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
122401(1).jpg1.66 MBJPEGVoir/Ouvrir
122401(2).jpg2.22 MBJPEGVoir/Ouvrir
122401(3).jpg1.55 MBJPEGVoir/Ouvrir
122401.jpg2.52 MBJPEGVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.