Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2930
Title: Особливості кримінологічної характеритики зловживання владою або службовим становищем.Peculiarities of criminological characterization of abuse of power or official position
metadata.local.udk: 343.9(477)(063)
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
metadata.local.special: 12.00.08.
metadata.local.department: Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС
Other Titles: Особенности криминологической характеритик злоупотребление властью или служебным положением
Authors: Левченко, Юрій Олександрович
Levchenko, Yuriy
Keywords: ст. 364 Кримінального кодексу (КК) України;зловживання владою або службовим становищем;корупція;детермінанти;особа злочинця;запобігання;Art. 364 of the Criminal Code (Criminal Code)Abuse of power or office;corruption;determinants;perpetrator's person;prevention;ст. 364 Уголовного кодекса (УК)Украина;злоупотребление властью или служебным положением;коррупция;детерминанты;личность преступника;предупреждение
Issue Date: 2017
Abstract: Актуальним на цей час є вивчення основних закономірностей тенденцій зловживання владою або службовим становищем, аналіз сучасних детермінант їх вчинення, виявлення нових ознак особи злочинця, що їх вчиняє, а також розроблення якісно нової та ефективної системи заходів запобігання цим злочинам.
Description: Левченко Ю.О. Особливості кримінологічної характеритики зловживання владою або службовим становищем // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 186-189.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2930
Appears in Collections:Тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.