Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2926
Title: Системність як ідентифікуюча ознакакорупції.System as identifying evidence of corruption
metadata.local.udk: 32:328.185 (477)
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
metadata.local.special: 12.00.08
metadata.local.department: Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС
Other Titles: Системность как идентифицирующая ознакакорупции
Authors: Левченко, Юрій Олександрович
Levchenko, Yuriy
Keywords: корупція;протидія корупції;соціальне явище;системність;дисфункція процесів соціального управління у всіх сферах життя суспільства як наслідок корупції;прояв як множинність корисливих зловживань службовими повноваженнями в державному;муніципальному і приватному секторах, різних форм підкупу-продажності службовців;прихований, таємний характер;соціально-конструктивний характер;системний підхід;corruption;counteraction to corruption;social phenomenon;systematic;dysfunctional processes of social management in all spheres of society as a consequence of corruption;manifestation as a plurality of mercenary abuses of official authority in the state;municipal and private sectors;various forms of bribery-corruption of employees;hidden;secret nature;social constructive character;system approach;коррупция;противодействие коррупции;социальное явление;системность;дисфункция процессов социального управления во всех сферах жизни общества как следствие коррупции;проявление как множественность корыстных злоупотреблений служебными полномочиями в государственном;муниципальном и частном секторах;различных форм подкупа-продажности служащих;скрытый, тайный характер;социально-конструктивный характер;системный подход
Issue Date: 2017
Abstract: Застосування системного підходу створює можливості для об’єктивного вивчення феномену корупції, а відтак, і теоретичного розв’язання проблеми її протидії, а також практичного застосування відповідних заходів. Якщо ж такі заходи не є відповідними сутності об’єкта протидії, очевидно, що вони неспроможні й дієво впливати на цей об’єкт. Відповідно до зазначеного підходу явища, об’єкти дослідження розглядаються як системи, між частинами якої існують взаємозв’язки. Усі складові такої системи взаємодіють між собою та взаємозалежні.
Description: Системність як ідентифікуюча ознакакорупції / Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму» Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). – Харків : Право, 2017. – С. 58-60.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2926
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези 1.pdf140.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.