Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНА МЕТОДОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ ЮРИДИЧНОМУ НОРМОТВОРЕННІ.Communicative-Discursive Methodology in the Contemporary Legal RegulatoryІбрагімов, М. М.; Ibrahimov, M.; Подік, І. І.; Podik, I.
2017РЕФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ПАРАДИГМИ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ КОРОЛІВСТВА АНГЛІЯ).Reformation as the Factor of Changing the Paradigm Worldview and its Impact on Social Policy on the Example of the Kingdom of EnglandСтукалов, А. В.; Stukalov, A.
2017Генезис бікамералізму в європейській культурі.BICAMERALISM GENESIS IN EUROPEAN CULTUREДурдинець, М. Ю.; Durdynets, M.
2017ТЕОРІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ Й ДОСЛІДЖЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА.Theory of Mentality and Study of Roman LawНіколаєнко, І. І.; Nikolaіenko, I.
2017УКРАЇНСЬКІ ВИТОКИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА «СРІБНОГО ВІКУ» (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)Костицький, М. В.
2017Теоретична типологія в стратегії наукового пошуку .Theoretical Typology In the Scientific Search StrategyДемидова, И. А.; Demydova, I.
2017ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ.Philosophical and Legal Analysis of the Ways in Which the Political Regime Influence the PoliceШевчук, Р. М.; Синоверський, А. І.; Shevchuk, R.; Synoverskyi, A.
2017КОНЦЕПЦІЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: БІОЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД.Concept of Right to Life in Contemporary International Law: Bioethical ViewОстровська, Б. В.; Ostrovska, B.
2017МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.Methodological Principles of Research Guarantee Rights Juvenile Suspects and their Implementation during the Preliminary InvestigationМаксимук, А. С.; Maksymuk, A.
2017ПРАВОВІ ЦІННОСТІ У СВІДОМОСТІ МЕШКАНЦІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ.Legal Values in Consciousness of Rural Population: Philosophical and Legal AnalysisБровко, Н. І.; Brovko, N.