Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2745
Titre: Програмний продукт «Експертна система пошуку серійного вбивці («Маніяк»)», Свідоцтво № 28347
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Auteur(s): Горбачевський, Віталій Якович
Хахановський, Валерій Георгійович
Кухаренко, Сергій Вікторович
Школьний, Віталій Борисович
Date de publication: 9-avr-2009
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2745
Collection(s) :2009 рік

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
28347.jpg2.45 MBJPEGVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.