Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2729
Title: Разделение труда и разделение властей в социальных системах
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: поділ праці;поділ влади;суспільна солідарність;свобода;держава;суспільство;функція
Issue Date: 1997
Abstract: Розглядається вчення Е.Дюркгейма, Г.Спенсера та А.Сміта про поділ праці та теорія поділу влади Д.Локка, Ш.Монтеск’є. Акцентується увага на відмінностях поділу праці і поділу влади. Суспільна солідарність є єдиним спільним наслідком, до якого призводить як поділ праці, так і поділ влади. Обґрунтовується думка, що держава, у якій реалізовано принцип поділу влади, здійснює свої функції у правовій формі і забезпечує свободу особи.
Description: Тимошенко В.И. Разделение труда и разделение властей в социальных системах // Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / Под общ. ред. Е.Б. Кубко. – К.: Юринком, 1997. – С. 111–128.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2729
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.