Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2702
Title: Теоретичні засади подолання корупції в Україні.
metadata.local.udk: 343.85:343.352(477)
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: корупція;правова свідомість;мораль;протиправна поведінка;реформи;коррупция;правовое сознание;мораль;противоправное поведение;реформы;corruption;legal consciousness;morality;unlawful behavior;reform;The essence of corruption, the specificity of its occurrence and manifestations in Ukraine are considered. The attention is paid to the need to combat corruption and the role of justice in this process.
Issue Date: 2012
Abstract: Розглянуто сутність корупції як явища, специфіку її виникнення та виявів в Україні. Акцентовано увагу на необхідності протидії корупції та ролі правосвідомості в цьому процесі.Рассмотрены сущность коррупции как явления, специфика ее возникновения и проявлений в Украине. Акцентировано внимание на необходимости противодействия коррупции и роли правосознания в этом процессе.
Description: Тимошенко В.І. Теоретичні засади подолання корупції в Україні // Науковий вісник НАВС. – 2012. - №2 (81). – С.18-27.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2702
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.