Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2701
Title: Ідея прав людини у творчості Б . Кістяківського.The idea of human rights in the work of B. Kistiakivskyi
metadata.local.udk: 342.72/.73(477)
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Other Titles: Идея прав человека в творчестве Б. Кистяковского
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: право;свобода;права людини;правова держава;неокантіанство;право;свобода;права человека;правовое государство;неокантиан¬ство;rights;freedoms;human rights;rule of law;neo-Kantianism
Issue Date: 2011
Abstract: Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ. Розглядаються його погляди стосовно прав людини у правовій державі. Акцентується увага на особливостях обґрунтування вченим доктрини правової держави.Определяются философские основы и методологические подходы Б. Кистяковского к исследованию политико-правовых явлений. Рассматриваются его взгляды относительно прав человека в правовом государстве. Акцентируется внимание на особенностях обоснования доктрины правового государства.Defined philosophical foundations and methodological approaches B. Kistiakivsky to study the political and legal phenomena. We consider his views on human rights in the state of law. Focuses on the characteristics of scientists study the doctrine of law.
Description: Тимошенко В.І. Ідея прав людини у творчості Б.Кістяківського // Право України. - 2011. - № 8. – С.324-329.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2701
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.