Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2699
Title: Роль правосвідомості у забезпеченні прав і свобод людини
metadata.local.udk: 316.42(06)
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Issue Date: 2008
Abstract: Сутність громадянського суспільства визначає принцип вільного розвитку особи, її захищеності державою, найповнішого забезпечення прав і свобод лю¬дини. Проблема прав і свобод має таке величезне соціально-політичне значення, якого не має, мабуть, жодна інша проблема юридичної науки. Свобода людської діяльності, самовираження особи, взаємовідносин свободи волі і права - фун¬даментальні проблеми всієї історії людства. Вирішення цих проблем потребує зусиль не лише вчених-юристів, а й соціологів, філософів, психологів, полі¬тологів, які мають дати відповіді на ряд питань, що стосуються соціалізації особи, правової свідомості, правової поведінки, відносин особи і влади тощо.
Description: Тимошенко В.І. Роль правосвідомості у забезпеченні прав і свобод людини // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: Матеріали міжнародної наукової конференції (7 квітня 2008 р., м.Київ)/За ред. акад. АПрН України О.В.Скрипнюка. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2008. – С.95-100.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2699
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.