Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2691
Title: Історичний досвід систематизації законодавства
metadata.local.udk: 340.134
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Issue Date: 2003
Abstract: Досліджуються теоретичні проблеми та історичний досвід системати-зації законодавства як у країнах Західної Європи, так і в Україні. Особливу увагу приділено теоретико-юридичним і організаційно-правовим засадам систематизації законодавства України; визначенню особливостей кодифі-кації, інкорпорації та обліку нормативних актів; аналізу співвідношення законів та підзаконних нормативних актів у процесі систематизації зако-нодавства України; дослідженню практики систематизації законодавства у зарубіжних країнах. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вузів та всіх, хто цікавиться проблемами загальної теорії держави і права.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2691
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.