Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2555
Title: Методологічні основи побудови тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення
metadata.local.udk: 621.798.001.24
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Authors: Гунченко, Ю. О.
Лєнков, С. В.
Толубко, В. Б.
Шворов, С. А.
Keywords: функціональний та структурний синтез;інформаційна технологія;раціональний варіант побудови;тренажерно-моделююча система;информационная технология;многоэтапный синтез;рациональный вариант построения;тренажерно-моделирующая система;information technology;multi-step synthesis;rational option of building;training modeling system
Issue Date: 2013
Abstract: У статті розглянуті методологічні основи побудови тренажерно-моделюючих систем (ТМС), які включають методи синтезу функціональної та технічної структури ТМС інтенсивної підготовки особового складу підрозділів спеціального призначення (ПСП). Сформульовано постановку наукової задачі й обґрунтовано концептуальні засади синтезу ТМС, визначено перелік задач, що вирішуються на кожному етапі побудови ТМС. Запропонована інформаційна технологія синтезу функціональної та технічної структури системи, наведені необхідні вхідні та вихідні дані зазначеної інформаційної технології. Розглянуто методологічні основи синтезу функціональної та технічної структури системи, що включають методи прискореної підготовки фахівців ПСП в навчально-тренувальному центрі, а також методи планування процесу тренувань фахівців спецпідрозділів з урахуванням їх функціонального стану та обмежень на часові (вартісні) витрати. Обґрунтовано показники ефективності процесу підготовки фахівців ПСП на кожній фазі навчання.Сформулирована постановка научной задачи и обоснованы концептуальные основы синтеза ТМС, определен перечень задач, решаемых на каждом этапе построения тренажерно-моделирующей системы. Предложена информационная технология синтеза функциональной и технической структуры системы, приведены необходимые входные и выходные данные указанной информационной технологи, методологические основы синтеза функциональной и технической структуры системы, включающие методы ускоренной подготовки специалистов ПСН в учебно-тренировочном центре, а также методы планирования процесса тренировок специалистов спецподразделений с учетом их функционального состояния и ограничений на временные (стоимостные) затраты. Приведены, методические основы, выбора рационального варианта построения тренажерно-моделирующей системы интенсивной подготовки личного состава ПСН.Statement of a scientific problem is formulated and conceptual bases of the TMC synthesis are proved, the list of the problems solved at each stage of the construction of training and modeling system is defined. The information technology of the synthesis of functional and technical structure of system is offered.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2555
Appears in Collections:Системи та методи обробки інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гунченко Ю. О..pdf161.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.