Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2443
Title: Маскировочное кодирование видеопоследовательностей переменной длины в условиях информационного противоборства
metadata.local.udk: 621.39
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Authors: Баранник, В. В.
Сидченко, С. А.
Думанский, М. В.
Keywords: дешифровано-стійке представлення;інформаційне протиборство;кодування;стиснення зображень;дешифрируемо-стойкое представление;информационное противоборство;кодирование;сжатие изображений;decoded-proof imaging;information antagonism;coding;compression of images
Issue Date: 2012
Abstract: Розроблено метод маскувального представлення зображень, стійких до дешиф-рування, на основі плаваючої схеми поліадичного кодування. Він забезпечує: виклю-чення надмірності повідомлень одночасно без внесення погрішності до них; фор-мування кодограм рівномірної довжини на основі змінної кількості елементів по-чаткового зображення; зменшення кількості незначущих елементів на початку кожної бітової послідовності кодів-номерів, що додатково призводить до зниження початкового обсягу зображень від 10 %.Разработан метод маскировочного представления изображений, стойких к дешифрированию, на основе плавающей схемы полиадического кодирования. Он обеспечивает: исключение избыточности сообщений одновременно без внесения погрешности в них; формирование кодограмм равномерной длины на основе пере-менного количества элементов исходного изображения; уменьшение количества незначимых элементов в начале каждой битовой последовательности кодов-но-меров, что дополнительно приводит к снижению исходного объема изображений от 10 %.Method of camouflage imaging, proof to the decoding, on the basis of the floating scheme of polyadic coding is developed.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2443
Appears in Collections:Захист інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Баранник В. В. 11.pdf122.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.