Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2014
Title: ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗНИЩЕННЯМ, ПІДРОБКОЮ АБО ЗАМІНОЮ НОМЕРІВ, ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
metadata.local.udk: 343.983
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Authors: Брисковська, О. М.
Осауленко, О. А.
Keywords: слідчий огляд;зміна маркування;ідентифікаційні номери;легалізація
Issue Date: 2013
Abstract: Висвітлено актуальні проблеми проведення слідчого огляду під час розслідування злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або заміною номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу, запропоновано методичні рекомендації щодо тактики проведення на всіх його етапах.Освещены актуальные проблемы проведения следственного осмотра при расследовании преступлений, связанных с уничтожением, подделкой или заменой номеров, узлов и агрегатов транспортного средства, предложены методические рекомендации по тактике проведения осмотра на всех его этапах. The issues of the day of lead through of investigation review are reflected at investigation of crimes, related to elimination, imitation or replacement of numbers, knotsand aggregates of transport vehicle, methodical recommendations are offered in relation to tactic of lead through of review and his stages.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2014
Appears in Collections:Використання досягнень науки та техніки в експертній діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Брисковська О. М..pdf65.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.