12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-06Історико-правова спадщина академіка В. В. Копєйчикова.Historical and legal heritage of academician V. V. Kopeichikov.Капічон, Ольга Григорівна; Kapichon, Olha
2018-06-27Правовий моніторинг: теоретичні та прикладні засади. Legal monitoring: theoretical and practical principles.Онищук, Ігор; Onyshchuk, I.
2018Поняття державної політики: теоретико-правове дослідження. Notion of state policy: theoretical and legal research.Коршунова, Наталія Вікторівна; Korshunova, N.
2018СИСКНА ПОЛІЦІЯ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1880–1917 рр.): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, Investigative Police in Ukraine in Times of the Russian Empire (1880–1917): Historical and Legal Research.ЧИСНІКОВ, ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
2018МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ В СТРУКТУРІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, Municipal police in the structure of public authorities: theoretical and legal research.КАПІТОНОВА, НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
2017-11-20Кримінально-правовий контроль за злочинністю в Україні у 1922 – 1960 рр.Criminal and legal control over crime in Ukraine in 1922 – 1960 years.Саблук, Сергій Анатолійович; Sabluk, Serhii A.
2017-09-27Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919 – 1959 рр.).Еvolution of Ukrainian Soviet Socialist Republic (USSR) legislation on criminal liability (1919 – 1959).Соловей, Денис Юрійович; Solovay, D.
2017-06-29Правова експертиза нормативно-правових актів в Україні.Law expertise of legal acts in Ukraine.Рибікова, Ганна Володимирівна; Rybikova, A.
2017Порівняльно-правова характеристика центральних органів виконавчої влади у сфері юстиції: європейська традиція та вітчизняна практика.Сomparative analysis of central executive justice departments: European tradition and Ukrainian practiceКобацька, Христина Ігорівна; Kobatska, K.
2010Спеціалізовані норми права в механізмі правового регулювання. Specialized norms of the law in the mechanism of legal regulation .Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii Vitaliiovych
2016-04-27Організаційно-правові засади забезпечення законності в діяльності органів міліції УСРР (УРСР) (1919 рік – перша половина 1941 року).Павловська, Ірина Вікторівна
2017-03-22Порівняльно-правова характеристика центральних органів виконавчої влади у сфері юстиції: європейська традиція та вітчизняна практика. Сomparative analysis of central executive justice departments: European tradition and Ukrainian practice.Кобацька, Христина Ігорівна
2015-09-24Національний суверенітет: праворозуміння та практика забезпечення.National Sovereignty: thinking and practice ofВолошина, Юлія Володимирівна
2015-09-24Правові форми взаємовідносин держави і громадських об’єднань в Україні в епоху глобалізаціїМороз, Оксана Миколаївна
2015-09-22Референдум як форма безпосередньої правотворчості українського народу (теоретичні аспекти).Рябченко, Тетяна Олександрівна
2015-09-21Правові основи соціального партнерства міліції в умовах трансформації громадянського суспільства в Україні.Legal basis of social partnership of police in terms of transformation of civil society in UkraineМельничук, Марина Анатоліївна
2015-09-21Судовий прецедент у правовій системі УкраїниМарченко, Артем Анатолійович
2015-09-22Інститут генерал-губернаторства у Правобережній Україні: правові засади та особливості функціонування (1832 – 1914 рр.).Грукач, Вікторія Олександрівна
2016-10-27Імплементація процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз. Implementation of the mediation procedure in Ukrainian legislation: theoretical and legal analysisЯсиновський, Іван Григорович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19