Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19525
Title: Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова товарознавча експертиза»
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Authors: Атаманчук, В. М.
Свобода, Є. Ю.
Чечіль, Ю. О.
Issue Date: 2020
Abstract: Програма призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Судова експертиза» з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України з навчальної дисципліни «Судова товарознавча експертиза». Програма атестації здобувачів вищої освіти містить: зміст; програму навчальної дисципліни; вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти; методику проведення атестації та критерії оцінювання; орієнтовний перелік теоретичних питань та практичних завдань, що виносяться на атестацію; список рекомендованих джерел.
Description: Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова товарознавча експертиза» / уклад.: завідувач кафедри В.М. Атаманчук, к.ю.н., професор кафедри Є.Ю. Свобода, к.ю.н., викладач кафедри Ю.О. Чечіль. Київ: НАВС, 2020. 24 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19525
Appears in Collections:Інші навчальні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.