Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19524
Title: Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза»
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Authors: Атаманчук, В. М.
Свобода, Є. Ю.
Романенко, Р. Р.
Issue Date: 2020
Abstract: Програма призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Судова експертиза» з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України з навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза». Програма атестації здобувачів вищої освіти містить: зміст; програму навчальної дисципліни; вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти; методику проведення атестації та критерії оцінювання; орієнтовний перелік теоретичних питань та практичних завдань, що виносяться на атестацію; список рекомендованих джерел.
Description: Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза» / уклад.: к.ю.н., завідувач кафедри В.М. Атаманчук, к.ю.н., професор кафедри Є.Ю. Свобода, викладач кафедри Р.Р. Романенко. Київ : НАВС, 2020. 26 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19524
Appears in Collections:Інші навчальні матеріали

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.