Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18811
Title: Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування
metadata.local.udk: 343.985 : 343.132
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ
Authors: Антонюк, Поліна Євгенівна
Антощук, Андрій Олександрович
Пясковський, Вадим Валерійович
Саковський, Андрій Анатолійович
Самодін, Артем Володимирович
Таран, Олена Вікторівна
Терещенко, Юлія Василівна
Issue Date: 2021
Abstract: У методичних рекомендаціях висвітлено сучасну слідчу практику та проблематику проведення слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії. Розглянуто процесуальну форму, етапи, стадії та тактичні прийоми його проведення, а також окреслено окремі кримінальні процесуальні та криміналістичні проблемні аспекти, які зустрічаються у діяльності органів досудового розслідування під час розслідування кримінальних правопорушень. Для слідчих і дізнавачів Національної поліції України, можуть використовуватись у процесуальній діяльності прокурорів, суддів і адвокатів, а також у підготовці здобувачів вищої освіти у галузі права та у системі підвищення кваліфікації поліцейських на напрямом криміналістичної підготовки.
Description: Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування [Текст] : метод. рек. / [П.Є. Антонюк, А.О. Антощук, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, та ін. ]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 70 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18811
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації Слідчий експеримент.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.