Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18621
Title: Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів. Administrative and legal bases of control and supervisory activity of law enforcement bodies in the sphere of circulation of excisable goods.
metadata.local.udk: 347.454
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Other Titles: Административно-правовые основы контрольно-надзорной деятельности правоохранительных органов в сфере оборота подакцизных товаров.
Authors: Дубовий, Євген Олександрович
Dubovyi, Yevhen
Keywords: контроль;ліцензування;контрольно-наглядова діяльність;підакцизні товари;лицензирование;контрольно-надзорная деятельность;licensing;control and supervision activity;law enforcement bodies;excisable goods
Issue Date: Apr-2021
Abstract: У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано шляхи розв’язання проблеми, що полягає у визначенні сутності контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів, тенденцій та напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання зазначеної діяльності з урахуванням європейського вектора розвитку держави. З’ясовано сутність поняття та зміст контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів як окремого виду державного контролю за господарською діяльністю. Визначено завдання, особливості та принципи контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів. Схарактеризовано стан нормативно-правового регулювання зазначеної діяльності, визначено її поняття та структуру. Висвітлено сутність, види форм і методів здійснення контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів, види її адміністративних процедур. Систематизовано гарантії прав учасників адміністративно-правових відносин під час здійснення вказаної діяльності. Визначено перспективні напрями взаємодії правоохоронних органів з іншими державними та громадськими інституціями під час здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері обігу підакцизних товарів. В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и предложены пути решения проблемы, которая заключается в определении сущности контрольно-надзорной деятельности правоохранительных органов в сфере оборота подакцизных товаров, тенденций и направлений совершенствования административно-правового регулирования данной деятельности с учетом европейского вектора развития государства. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine the nature and features of control and supervision of law enforcement agencies in the field of excisable goods, trends and prospects of building a new model of the latter taking into account Ukraine's integration into the European Union.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18621
Appears in Collections:12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyser_Dubovyy_sayt.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_Dubovyy_Dzhafarova.pdf798.09 kBAdobe PDFView/Open
vidhuk_Dubovyy_Sobol.pdf600.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.