Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18067
Title: Marginal behaviour as a factor of the commission of an offence . Маргінальна поведінка як фактор вчинення правопорушення
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Шакуном, В.
Макаренко, Л.
Галій, М.
Keywords: маргінальна поведінка;маргінал;маргінальність;правопорушення;злочин;злочинність;деформація;правова свідомість;криза;суспільство
Issue Date: Apr-2020
Abstract: У статті досліджується маргінальна поведінка, її причини, визначальні риси та наслідки. Обґрунтовується думка, що маргінальна поведінка може набувати поширення навіть за умов відносної політичної стабільності. Недостатньо продумана соціальна політика держави, несправедливість у розподілі матеріальних благ, відсутність можливості реалізувати свої законні інтереси, порушення прав людини, байдужість суспільства до проблем окремо взятого індивіда, навіть доступність різноманітної інформації завдяки мережі Інтернет, – все це може негативно позначатись на правовій свідомості і правовій поведінці, призводити до зростання показників злочинності. Специфічними правовими факторами, що впливають на даний процес, є недосконале законодавство, прогалини у праві, високий рівень криміналізації суспільства. Основною детермінантою злочинності та маргіналізації суспільства є бездіяльність держави. Висновки дослідження дають можливість прогнозувати подальші напрями попередження маргіналізації суспільства та маргінальної поведінки.
Description: Маргінальна поведінка як фактор вчинення правопорушення // Amazonia Investiga. Том 9 - Випуск 28: С. 130-138 / квітень, 2020. (У співавторстві з Шакуном В., Макаренко Л., Галій М.). Marginal behaviour as a factor of the commission of an offence / Amazonia Investiga. Volume 9 - Issue 28: 130-138 / April, 2020. (Co-authored with Shakun V., Makarenko L., Galiy M.) DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.16
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18067
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marginal behaviour as a factor of the commission of an offence.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.