Криміналістичний вісник Community home page

Logo

  • Рік заснування: 2003
  • Проблематика: теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні питання судової експертизи та криміналістики; наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу розкриття і розслідування правопорушень, спрямованих на удосконалення існуючої та розвиток нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності та достовірності, а також результатів прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій та новітнього високоточного спеціального інструментарію
  • Свідоцтвопро державну реєстрацію: серія КВ № 18252-7052 ПР; внесений до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).
  • Періодичність: 2 рази на рік
  • Мова видання: українська, російська
  • Засновники: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ
  • Головний редактор: Охріменко Іван Миколайович, професор кафедри юридичної психології (НАВС), доктор юридичних наук, професор
  • Відповідальний секретар: Бартащук Світлана Степанівна
  • Члени редколегії: Даріюс Бейноравічюс, Бичкова Світлана Сергіївна, Власова Ганна Петрівна, Грібов Михайло Леонідович, Дрозд Валентина Георгіївна, Клименко Ніна Іванівна, Конопельський Віктор Ярославович, Хахановський Валерій Георгійович, Хачатуров Едуард Борисович, Швець Дмитро Володимирович, Юсупов Володимир Васильович, Бичков Андрій Сергійович, Косенко Світлана Сергіївна, Кравчук Петро Юрійович, Некрасов Вячеслав Анатолійович, Охріменко Світлана Станіславівна, Плугатар Тетяна Анатоліївна
  • Адреса редакції: вул. Велика Окружна, 4, м. Київ, Україна, 03170 Velyka Okruzhna street, 4, Kyiv, Ukraine, 03170

Browse