Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17711
Title: КРИМІНОЛОГІЧНЕ ТА ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОШИРЕННЯМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Чернєй, Володимир Васильович
Джужа, Олександр Миколайович
Keywords: COVID-19;SARS-CoV-2;коронавірус;безпека;кримінологія;віктимологія;боротьба;стратегія;COVID-19;SARS-CoV-2;coronavirus;security;criminology;victimology;struggle;strategy
Issue Date: 28-May-2020
Abstract: У статті актуалізовано проблему поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Розглянуто правові напрями запобігання поширенню пандемії в Україні, на підставі чого запропоновано кримінологічні та віктимологічні заходи забезпечення безпеки шляхом прийняття стратегії державного реагування на Covid-19 (Стратегія запобігання), яка ґрунтується на контролі за пандемією шляхом уповільнення передачі вірусу й зменшення рівня смертності, пов’язаної з цією хворобою. The article raises the problem of the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2 in Ukraine. The authors consider the legal directions of preventing the spread of the pandemic in Ukraine, on the basis of which they propose criminological and victimological security measures by adopting a state response strategy to Covid-19 (Prevention Strategy), which is based on pandemic control by slowing virus transmission and reducing mortality, related to COVID-19.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17711
Appears in Collections:КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Частина 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_ЗБIРНИК_криминология_2020_Ч.1__фото_p011-017.pdf344.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.