Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17632
Titel: Психологічні чинники протидії булінгу
metadata.local.udk: 159.922:[316.6:364.63]
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.department: Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання НАВС
Autoren: Мотлях, О.
Андросюк, В.
Левченко, Ю.
Суденко, Ю.
Stichwörter: булінг;протидія;соціальні відносини;поведінка;посягання;психологічне насильство
Erscheinungsdatum: 2020
Zusammenfassung: Аналітичний огляд містить дослідження сучасного стану та правової практики щодо протидії булінгу. Розглянуто основні детермінанти булінгу, а також його вплив на окрему особистість та систему соціально схвалюваних відносин і поведінки. Розраховано на широке коло читачів: наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, психологів, працівників ювенальної превенції Національної поліції України, а також курсантів, студентів, їх батьків.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17632
Enthalten in den Sammlungen:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Психологічні чинники протидії булінгу.pdf259.07 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen
Титульний аркуш.pdf395.41 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.