Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17595
Title: Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування
metadata.local.udk: 159.9:343.85:352/354
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Праці навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
Authors: Кудерміна, О. І.
Казміренко, Л. І.
Андросюк, В. Г.
Мартиненко, В. О.
Фодчук, А. Б.
Issue Date: 2019
Abstract: У навчальному посібнику висвітлено важливу в суспільно-політичному та правовому значенні проблему протидії та запобігання корупційній поведінці, її психологічних детермінант і механізмів. Проаналізовано методологічне підґрунтя психодіагностики феномену корупції, особливості врахування психологічних чинників в організації роботи працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання та протидії виявам корупції. Для фахівців у сфері протидії корупції, науковців – правників і психологів, здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
Description: Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кудерміна, Л. І. Казміренко, В. Г. Андросюк, А. Б. Фодчук. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 168 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17595
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
корупція-посібник А5_психологія.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.