Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17591
Title: Досудове розслідування кримінальних проступків
metadata.local.udk: 343.123.1
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Наукова лабораторія з проблем протидії злочинності ННІ № 1
Authors: Чернявський, С. С.
Цуцкірідзе, М. С.
Дударець, Р. М.
Бурлака, В. В.
Вознюк, А. А.
Алєксєєва-Процюк, Д. О.
Дрозд, В. Г.
Таран, О. В.
Рожнова, В. В.
Климчук, М. П.
Форостяний, А. В.
Хабло, О. Ю.
Степанова, Г. М.
Хахуцяк, О. Ю.
Оперук, В. І.
Римарчук, О. В.
Зелькіна, Т. Є.
Issue Date: 2019
Abstract: У методичних рекомендаціях висвітлено загальні положення щодо кримінального проступку в системі кримінального права та кримінального процесу відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Розглянуто визначення кримінального проступку в системі кримінального законодавства України, проаналізовано процесуальні джерела доказів у кримінальних проступках, строки й особливості здійснення досудового розслідування таких проступків. Розроблено алгоритм дій дізнавача під час розслідування кримінального проступку за фактом діянь, передбачених ст. 2861 Кримінального кодексу України. Запропоновано перелік кримінальних проступків, підслідних Національній поліції України, а також бланки процесуальних документів (з QR-посиланнями).
Description: Досудове розслідування кримінальних проступків [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, М. С. Цуцкірідзе, Р. М. Дударець та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 160 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17591
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000_Методичка_Проступки_ВЕРСТКА_правка Дударець.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.