Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1714
Title: Банківська безпека.Banking security
metadata.local.udk: 336.71:004.056:34
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ
Authors: Скачек, Людмила Миколаївна
Skachek, Lydmila
Keywords: Злочинні дії персоналу;розголошення конфіденційної інформації;ідентифікація ризиків і пов'язаних з ними потенційних небезпек;Таємниця листування;Criminal acts staff;Disclosure of confidential information;Identification of risks and the associated potential hazards;Privacy of correspondence
Issue Date: 2014
Abstract: У посібнику надаються методи та засоби здобуття інформації щодо банківської діяльності, а також організації комерційної та конфіденційної таємниць банків. Розглядаються правові основи банківської діяльності та правове забезпечення захисту банківської інформації, ризики та їх оцінка у банківській діяльності, злочини та забезпечення безпеки.Видання має стати у пригоді працівникам підрозділів безпеки банків, а також працівникам банків, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів.
Description: Банківська безпека: Підручник / КорченкоА.О., Скачек Л.М, Хорошко В.О. /За заг. ред. докт. техн. наук, проф. О.В.Хорошка. – К.: ПВП «Задруга», 2014 – с.185.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1714
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БАНК-БЕЗП-1.pdf475.11 kBAdobe PDFView/Open
Глава 2.pdf762.55 kBAdobe PDFView/Open
ГЛАВА 3.pdf436.16 kBAdobe PDFView/Open
Глава 4.pdf454.98 kBAdobe PDFView/Open
Глава 5.pdf446.03 kBAdobe PDFView/Open
Глава 6.pdf554.16 kBAdobe PDFView/Open
ГЛАВА 7.pdf428.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.