Статті Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Словник термінів: термінологічний словник судово-трасологічної експертизи.Glossary of terms: terminological dictionary of forensic examinationМазниченко, Юрій Олександрович; Mazenchenko, Yuriy; Садченко, Олександр Олексійович; Sadchenko, Alexander; Юсупов, Володимир Васильович; Yusupov, Vladimir
2018Гідроруйнувачі, як ефективний інструмент для успішного знешкодження вибухових пристроїв.Garrulous as an effective tool for successfully defusing explosive devicesПриходько, Ю. П.; Prikhodko, Yurii; Атаманчук, Володимир Миколайович; Atamanchyk, Volodumur
2018Пристрій пошуковий вибухотехнічний, характеристика та принцип дії.Search device explosion, characteristics and principle of operationПриходько, Юрій Павлович; Prykhodko, Yurii
2016Поняття слідів злочину, їх властивості і криміналістичне значення при розслідування злочинів.The concept of the traces of the crime, their properties and forensic significance in the investigation of crimesМендус, Сергій Іванович; Mendus, Sergey
2014Проблеми розвитку дактилоскопії.Problems of development of fingerprintingМендус, Сергій Іванович; Mendus, Sergey
2006Дорожні чеки з точки зору криміналіста.Traveler checks from the point of view of a criminalistВоробей, Олена Вячеславівна; Vorobey, Olena
2010Судово-технічна експертиза документів: основні поняття, виникнення та перспективи розвитку.Forensic examination of documents: basic concepts, emergence and prospects of developmentВоробей, Олена Вячеславівна; Vorobey, Olena
2009Особливості підробки документів шляхом переклейки фотознімків.Features of forgery of documents by pouring photos /Воробей, Олена Вячеславівна; Vorobey, Olena
2018Право підозрюваного давати показання як процесуальна гарантія захисту його прав та законних інтересів під час затримання. The right of the suspect to show the indicationas a protective guarantee to protect its rightsand legitimate interests after detentionУдовенко, Жанна Володимирівна; Udovenko, Zhanna
2013Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дійУдовенко, Жанна Володимирівна; Udovenko, Zhanna
2017Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя під час здійснення кримінального провадженняУдовенко, Жанна Володимирівна; Udovenko, Zhanna
2016Сутність основних понять теорії судової експертизи: методу та методології.ESSENCE OF THE MAINCONCEPTS OF THE THEORYOFJUDICIAL EXAMINATION:THE METHOD ANDMETHODOLOGYЛітвінова, О. В.; Litvinova, O.
2017Дотримання засади невтручання в приватне життя під час проведення допитуУдовенко, Жанна Володимирівна; Udovenko, Zhanna
2015Щодо застосування комп’ютерних технологій для фіксації криміналістично значущої інформації.Concerning the use of computer technologies for fixing criminologically meaningful informationВолошин, Олексій Гнатович; Voloshyn, Oleksiy
2016Деякі питання дотримання прав і свобод людини при здійсненні тимчасового доступу до речей та документів.Some issues of observing human rights and freedoms when temporarily accessing things and documentsУдовенко, Жанна Володимирівна; Udovenko, Zhanna
2014Правове забезпечення охорони прав і свобод людини у кримінальному провадженні України.Legal support of protection of human rights and freedoms in criminal proceedings of UkraineУдовенко, Жанна Володимирівна; Udovenko, Zhanna
2017Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв на місці кримінального вибуху.Characteristic evidence of the use of explosive devices in the place of the crime explosionПриходько, Юрій Павлович; Prikhodko, Yuriy
2017Причини виникнення та можливості попередження експертних помилок в діяльності експерта-почеркознавця.The origin of the expert mistakes in the handwriting work and the ways of their overconingСвобода, Євгенія Юріївна; Svoboda, Yevgeniya
2017Удосконалення діяьності прокуратури в державному механізмі запобігання злочинам в Україні.Improvement of Public Prosecutors in the Mechanism of Prevention of Crime in Ukraine.The origin of the expert mistakes in the handwriting work and the ways of their overconingСвобода, Євгенія Юріївна; Svoboda, Yevgeniya
2017Особливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з кримінальними вибухами.Features of technical and forensic provision of investigation of crimes connected with criminal explosionsПриходько, Юрій Павлович; Prikhodko, Yuriy Pavlovich
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21