Підручники. Посібники. Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-02-20Вогнева підготовка.Shooting trainingДідковський, Володимир Антонович; Didkovskyi, Volodymyr; Лук’янов, Дмитро Вікторович; Lukianov, Dmytro; Мазур, Ігор Миколайович; Mazur, Ihor; Полікарпов, Євген Васильович; Polikarpov, Yevhen; Свінціцький, Вадим Васильович; Svintsitskyi, Vadym
2021-09-07Вправи з гирями у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти. Kettlebell exercises in physical education of studentsГрибан, Григорій Петрович; Hryban, Hryhorii; Пронтенко, Костянтин Віталійович; Prontenko, Kostiantyn; Ткаченко, Павло Петрович; Tkachenko, Pavlo
2021-06-30Спеціальна фізична підготовка.Special physical trainingБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Решко, Стефан Михайлович; Reshko, Stefan; Дідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бикова, Ганна Володимирівна; Bykova, Hanna; Данильченко, Владислав Анатолійович; Danylchenko, Vladyslav; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia
2021-05-19Захист від нападу та силове затримання правопорушника, озброєного холодною зброєю (ножем). Protection against attack and forcible detention of an offender armed with a cold weapon (knife)Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Чукреєв, Павло Валерійович; Chukreiev, Pavlo
2021-05-19Захисні та контратакувальні дії з гумовим (пластиковим) кийком.Protective and counterattack actions with a rubber (plastic) stickДідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі
2021-03-22Прийоми самозахисту: звільнення від захоплень та обхоплень.Techniques of self-defense: release from seizures and embracesМартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksand; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Тихий, Олександр Васильович; Tihij, Oleksandr
2021-03-22Застосування больових прийомів під час затримання правопорушника. The use of pain techniques during the detention of the offenderБілик, Валентин Вікторович; Bilyk, Valentyn; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Плєва, Ксенія Валеріївна; Plieva, Kseniia; Сушков, Олег Олександрович; Sushkov, Oleh; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksandr
2021-03-22Техніка виконання ударів руками та ногами: захисні та контратакувальні дії. Technique of punches and kicks: defensive and counterattack actionsКозенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Бикова, Ганна Володимирівна; Bikova, Ganna; Мартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksandr
2021-03-22Дії поліцейського під час здійснення поверхневої перевірки.Особливості застосування кайданків. Actions of a police officer during a superficial inspection. Features of the use of handcuffsДідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Сягровець, Вадим Антонович; Syagrovec', Vadim; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksandr; Лук’янов, Сергій Васильович; Luk’yanov, Sergіj
2011-08-01Спеціальний засіб КПФ-02 (тонфа). Техніка і тактика застосування. Special means KPF-02 (tonfa). Technique and tactics of applicationДідковський, Володимир Антонович; Didkovskyiy, Volodymyr; Запорожанов, Олександр Вадимович; Zaporozhanov, Olexandr; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr
2013-11-25Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС (матеріали для підготовки до державної атестації). Special physical training of police officers (materials for preparation for state certification)Дідковський, Володимир Антонович; Didkovskyiy, Volodymyr; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Буряк, Світлана Василівна; Burak, Svitlana; Гриньов, Ігор Миколайович; Grinyov, Igor; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Чорний, Сергій Сергійович; Chorniy, Sergiy
2021-02-17Розвиток фізичних якостей здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України. Development of physical qualities of applicants for higher education of the Ministry of Internal Affairs of UkraineБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Решко, Стефан Михайлович; Reshko, Stefan; Бикова, Ганна Володимирівна; Bykova, Hanna; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Корнійчук, Юрій Миколайович; Korniichuk, Yurii
2014-09Силове затримання неозброєного правопорушника. Forceful detention of an unarmed offenderДідковський, Володимир Антонович; Didkovskyi, Volodymyr; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr
2020-10-28Відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України. Restoration of physical working capacity of employees of the National Police of UkraineБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Рябуха, Олександр Сергійович; Ryabuha, Alexander; Мартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii; Давигора, Ігор Юрійович; Давигора, Ігор
2014-09-26Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка».Methodical recommendations for independent work on the subject «Special physical training»Бутов, Сергій Євгенович; Butov, Sergey; Кисленко, Дмитро Петрович; Kislenko, Dmitry; Решко, Стефан Михайлович; Reshko, Stefan; Ємчук, Олег Ігорович; Yemchuk, Oleg
2014-12-12Взаємодія працівників міліції при застосуванні заходів фізичного впливу. Interaction of police officers in the application of measures of physical influenceБутов, Сергій Євгенович; Butov, Sergey; Кисленко, Дмитро Петрович; Kislenko, Dmitry; Ємчук, Олег Ігорович; Yemchuk, Oleg; Решко, Стефан Михайлович; Reshko, Stefan
2020Основи розвитку спритності та координаційних здібностей в бойових мистецтвах. Fundamentals of the development of agility and coordination in martial artsВако, Ілля Ілліч; Vako, Ilya; Нікітенко, Олексій Володимирович; Nikitenko, Alexey
2020Основи рукопашного бою для співробітників силових структур України / The basics of hand-to-hand combat for employees of power structures of UkraineВако, Ілля Ілліч; Vako, Ilya; Сухаревський, Олександр Олександрович; Sukharevsky, Alexander
2020-05Удосконалення техніки рукопашного бою фахівців служби безпеки України. Improving the technique of hand-to-hand combat by specialists of the Security Service of UkraineВако, Ілля Ілліч; Vako, Ilya
2020Техніка рукопашного бою в аспекті підготовки фахівців силових структур. Technique of hand-to-hand combat in the aspect of training specialists of law enforcement agenciesВако, Ілля Ілліч; Vako, Ilya
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33