Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16843
Title: Забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху: правові та організаційні аспекти.Provision by the National Police road safety: legal and organizational aspects.
metadata.local.udk: 342.922
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: 12.00.07
metadata.local.department: Кафедра поліцейського права НАВС
Other Titles: Обеспечение Национальной полицией безопасности дорожного движения правовые и организационные аспекты.
Authors: Василь, Варивода
Vasily, Varivoda
Дмитро, Євдокимов
Dmitry, Evdokimov
Валерій, Сюравчик
Valery, Syuravchyk
Олена, Жук
Elena, Zhuk
Інна, Риндюк
Inna, Ryndiuk
Keywords: Безпека дорожнього руху;трукам;адміністративна відповідальність;транспортний засіб;відеореєстратор;стан сп’яніння
Issue Date: 15-Apr-2019
Abstract: У методичних рекомендаціях розглянуто філософські, правові та організаційні аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, а також зарубіжний досвід діяльності підрозділів Національної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Надано поняття та ознаки безпеки дорожнього руху; роль Національної поліції в її забезпеченні; поняття, ознаки та класифікація дорожньо-транспортних пригод; першочергові дії патрульного на місці дорожньо-транспортної пригоди тощо. Розкрито загальну характеристику адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, адміністративно-правові засоби забезпечення безпеки дорожнього руху, причини та умови не виконання вимог правил дорожнього руху, причини настання дорожньо-транспортних пригод, умови їїх настання, а також заходи щодо їх запобігання. Сформульовано перспективні напрями впровадження позитивного світового досвіду в діяльність Національної поліції України у сфері безпеки дорожнього руху тощо. Методичні рекомендації підготовлено відповідно до розпорядження КМУ від 14.06.2017 № 481-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та для використання їх при підготовці здобувачів вищої освіти закладів освіти МВС України, закладів освіти Національної поліції, а також у практичній діяльності поліцейських з метою підвищення ефективності забезпечення безпеки дорожнього руху у Україні.
Description: Забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: метод. рек. / В.І. Варивода, Д.А. Євдокимов, В.Г. Сюравчик, О.М. Жук; І.І. Риндюк. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 110 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16843
Appears in Collections:Підручники. Посібники. Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.