Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16836
Title: ДОКТОР ПРАВА С. П. ГИК — АВТОР ПЕРШОГО УКРАЇНОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА «КРИМІНАЛІСТИКА» (ДО 105-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Чисніков, В. М.
Біленчук, П. Д.
Keywords: доктор права С. П. Гик;історія криміналістики;Український вільний університет
Issue Date: 2017
Abstract: Розглянуто життєвий шлях і творчу діяльність українського правознавця, доктора права, лікаря і мецената Степана Пилиповича Гика (1912—1981 рр.), автора першого підручника з криміналістики, який було видано українською мовою у 1948 році для сту- дентів-правників Українського вільного університету (м. Мюнхен, ФРН). Надано загаль- ну характеристику цієї маловідомої сучасним фахівцям наукової праці. Рассмотрены жизненный путь и творческая деятельность украинского правоведа, доктора права, врача и мецената Степана Филипповича Гика (1912—1981 гг.), автора первого учебника по криминалистике, изданного на украинском языке в 1948 году для студентов-юристов Украинского свободного университета (г. Мюнхен, ФРГ). Дана об- щая характеристика этого малоизвестного современным специалистам научного труда. The article deals with life and creative activity of Ukrainian lawyer, doctor of law, doctor and philanthropist Stepan Pulupovych Hik (1912—1981). He is the author of the first textbook «Criminalistics», which was published in Ukrainian for students of Ukrainian free university (Munich, Germany) in 1948. The general characteristic of his work is given.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16836
Appears in Collections:Видатні діячі та визначні події в галузі криміналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visnik_2-28-2017-134-143.pdf576.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.