Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16712
Title: Біографічний метод у кримінології
metadata.local.udk: 343.97
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: біографічний метод;кримінологія;особистість;соціологія;людина;злочинність
Issue Date: 2019
Abstract: розглядається сукупність прийомів, способів та процедур, що застосовуються в процесі збору та аналізу відомостей щодо особи, яка вчинила злочин, або може його вчинити, з метою його запобігання. Наголошується, що в основі біографічного методу у кримінології лежить вивчення індивідуального життєвого шляху конкретної людини (соціального статусу батьків, місця проживання, умов соціалізації, освіти, сім'ї, місця роботи, друзів тощо).
Description: Тимошенко В.І. Біографічний метод у кримінології // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.39.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16712
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тимошенко В.І.Біографічний метод у кримінології..pdf68.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.