Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16711
Title: Шнайдер Ганс-Йоахім
metadata.local.udk: 343.97
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: злочин;злочинність;поведінка;кримінальне право;бідність;попередження злочинності
Issue Date: 2019
Abstract: стаття містить інформацію про життєвий шлях та професійну діяльність відомого німецького кримінолога і психолога Ганса-Йоахіма Шнайдера. Аналізуються його погляди щодо злочинності, яку Шнайдер розглядав як оціночну характеристику тієї або іншої поведінки, що виникає у процесі соціальної та індивідуальної криміналізації. Шнайдер, проаналізувавши та критично оцінивши три теорії, що пояснюють вплив економіки на злочинність (депресії, експансії та комбінованої теорії депресії-експансії), дійшов висновку, що саме з досягненням добробуту набуває поширення і злочинність, особливо це стосується майнових злочинів.
Description: Тимошенко В.І. Шнайдер Ганс-Йоахім // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.509-511.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16711
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тимошенко В.І. Шнайдер Ганс-Йоахім. .pdf161.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.