Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16709
Title: Транснаціональна злочинність
metadata.local.udk: 343.97
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: транснаціональна злочинність;злочини;міжнародний характер;злочинна організація;міграційна політика;держава
Issue Date: 2019
Abstract: характеризується транснаціональна злочинність як сукупність злочинів, які відповідно до міжнародно-правових документів визнаються транснаціональними і закономірно повторюються у більше ніж одній державі протягом певного періоду часу та завдають шкоди двом або більше державам або інтересам юридичних чи фізичних осіб двох або більше держав.
Description: Тимошенко В.І. Транснаціональна злочинність // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.449-452
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16709
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тимошенко В.І. Транснаціональна злочинність..pdf159.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.