Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16693
Title: Криміногенні наслідки глобалізації
metadata.local.udk: 343.97
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: глобалізація;злочинність;тероризм;корупція;інтеграція;політика
Issue Date: 2019
Abstract: стисло висвітлюються негативні результати процесу всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації, що впливають на поширення злочинності, включаючи транснаціональну організовану злочинність, міжнародний тероризм і глобальну корупцію
Description: Тимошенко В.І. Криміногенні наслідки глобалізації // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.243-244.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16693
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.