Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16688
Title: Еволюція злочинності
metadata.local.udk: 343.97
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: еволюція;злочинність;криміналізація;злочин;вбивство;тероризм;екстремізм;корупція
Issue Date: 2019
Abstract: Аналізується процес розвитку, поступових безперервних кількісних змін у сукупності злочинів одного або кількох видів, що мають масовий характер і закономірно повторюються у країні або окремому регіоні протягом певного періоду часу, у результаті якого виникає її новий якісний стан. Стисло характеризується вказаний процес на різних етапах розвитку суспільства. Називаються головні детермінанти злочинності в усі часи.
Description: Тимошенко В.І. Еволюція злочинності // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.127-128.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16688
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тимошенко В.І. Еволюція злочинності..pdf97.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.