Статті Página de inicio de la colección

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 25
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2018Деякі проблеми питання нормативного врегулювання порядку затримання уповноваженою службовою особою.Some problems of regulatory regulation of the detention order by an authorized officerКулик, М.Й.; Симчук, А.С.; Kulyk, M.; Symchuk, A.
2010Дізнання в ОВС: процесуальна діяльністьСтепанова, Г.М.; Stepanova, Ganna; Симчук, А.С.; Simchuk, Anatoly; Гончар, М.М.; Gonchar, Mikhail; Хахуцяк, О.Ю.; Khakhutsyak, Olga; Самодін, А.В.; Samodin, Artem
2018Щодо проблемних питань здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях на підставі угод / Problem issues of pre-trial investigation in criminal proceedings on the basis of agreementsМоргун, Н.С.; Литвинчук, О.І.; Morgun, Nadezgda; Litvinchuk, Alexandr
2015Учасники проведення процесуальних дій, спрямованих на позбавлення або обмеження права власності.Participants in procedural actions aimed at deprivation or restriction of property rightsМоргун, Надежда; Юлия, Терещенко; Кулик, Марина; Morgun, Nadezgda; Tereshchenko, Yulia; Kulyk, Maryna
2010Співвідношення ексгумації трупа та одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному процесі України.Correlation between the exhumation of the corpse and the obtaining of samples for expert investigation in the criminal process of UkraineКулик, Марина Йосипівна; Kulyk, Maryna
2015Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування.Statements and reports of criminal offenses committed in the structure of the early pre-trial investigationСимчук, Анатолій Степанович; Simchuk, A.
2006-02Евристична функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Heuristic functions of the theory of forensic provision of investigative activitiesІєрусалимов, Ігор Олександович; Ihor, Ierusalimov
2015-07Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування.Statements and reports of criminal offenses committed in the structure of the early pre-trial investigationСимчук, А.С.; Simchuk, A. S.
2017-11Реалізація права на подання доказів у контексті норм Основного Закону України.Realization of the right to submit applications in the context of the norms of the Basic Law of UkraineОсауленко, Олег Анатолійович; Osaulenko, Oleg
2014-06Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України.General requirements for investigation (search) actions under the Criminal Procedural Code of UkraineОсауленко, Олег Анатолійович; Osaulenko, Oleg
2017Щодо проблемних питань нормативного врегулювання інституту угод в кримінальному провадженні.Problematic issues of normative regulation of the institute of agreements in criminal processЛитвинчук, Олександр Іванович; Alexander, Litvinchuk
2006Науково-практична рекомендація як засіб та форма криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Scientific and practical recommendation as a means and form of forensic provision of investigative activitiesІєрусалимов, Ігор Олександович; Ierusalimov, Ihor
2015Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні.Trends improvement of legal regulation of early pre-trial investigation in criminal proceedingsСимчук, Анатолій Степанович; Symchuk, Anatoliy
2014-06Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, як процесуальна дія у кримінальному провадженні України.Overview corpse related to the exhumation as procedural action in criminal proceedings UkraineКулик, Марина Йосипівна; Marina, Kulyk
2006-02Евристична функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Heuristic functions of the theory of forensic provision of investigative activitiesІєрусалимов, Ігор Олександович; Ierusalimov, I.
2007-02Праксеологічна функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Practical function of the theory of forensic provision of investigative activitiesІєрусалимов, Ігор Олександович; Ierusalimov, Ihor
2017-12Особливості законодавчого закріплення співпраці з особами, які повідомляють про факти корупції (викривачами)» (The features of the legislative regulations in the cooperation with reporting persons concerning corruption (whistleblowers)Ілляшенко, О.В.; Зарубей, В.В.; Illasenko, Oleksiy; Zarubei, Viktoria
2017Особливості проведення обшуку (при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)Кулик, Марина Йосипівна; Kulyk, М.
2016-07Засади чи принципи кримінального процесу?Foundations or principles of criminal procedure?Осауленко, Олег Анатолійович; Osaulenko, O.
2009-08Історичний розвиток англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Сполучених Штатів АмерикиПлєва, К.В.; Pleva, K.
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 25