Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16013
Title: Характер у структурі детермінант індивідуального стилю діяльності поліцейського. Character as a Structural Determinant of Personal Style of Police Officers’ Activity
metadata.local.udk: 351.745:159.92
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Євтушенко, В. І.
Yevtushenko, V.
Keywords: особистість;характер;особистісні якості;професійні якості;індивідуальний стиль;діяльність поліцейського;personality;character;personal qualities;professional qualities;personal style;activity of policeman
Issue Date: 2019
Abstract: Увагу в статті зосереджено на теоретичному аналізі наявних у психології підходів щодо сутності поняття «характер». Окреслено значення та засади формування характеру особистості як психологічної детермінанти індивідуального стилю професійної діяльності поліцейського. Розглянуто психологічні структури особистості у вітчизняній та іноземній психології, у яких суть особистості та її структуру розглядають по-різному за напрямами й теоріями. Зазначено, що найусталенішою у психології є структура особистості, розроблена О. Г. Ковальовим, психологічний зміст якої покладено в основу нашого дослідження, а також було проаналізовано компоненти цієї структури. Акцентовано увагу на специфічних умовах і психологічних особливостях діяльності поліцейських. Здійснено спробу проаналізувати професіографічне вивчення різних видів поліцейської діяльності (слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції), дільничного офіцера поліції) з урахуванням їхніх головних професійно важливих якостей. Наголошено, що правоохоронна діяльність накладає відбиток на індивідуально-психологічні характеристики особистості поліцейського, що істотно впливає на процес, результат та індивідуальний стиль професійної діяльності, і, навпаки, саме формування особистості значною мірою відбувається в процесі професійної діяльності та під її впливом. Обґрунтовано значення і необхідність формування індивідуального стилю професійної діяльності поліцейських, удосконалення психодіагностичного інструментарію, створення узагальненої професійнопсихологічної моделі особистості правоохоронців, що істотно впливає на важливість процесу професійнопсихологічного добору кандидатів на службу в Національній поліції України.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16013
Appears in Collections:Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макет 2(25)2019_p100-108.pdf475.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.