Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1594
Title: Особливості висунення та планування версій при розслідуванні квартирних крадіжок, вчинених іноземцями / Features nomination and planning versions in the investigation of burglaries committed by foreigners
metadata.local.udk: 343.98(096)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.special: 12.00.09 (кримінальний процес)
metadata.local.department: кафедра досудового розслідування
Authors: Зарубей, Вікторія Володимирівна
Ілляшенко, Олексій Володимирович
Zaruba, Victoria
Illyashenko, Alex
Keywords: аналіз;крадіжка;іноземці;оперативно-розшукова робота;анализ;кража;иностранцы;оперативно-розыскная работа;Analysis;theft;foreigners;operational and investigative work
Issue Date: Apr-2017
Abstract: У статті проаналізовано стан розслідування крадіжок, вчинених іноземцями, розглянуті певні недоліків оперативно-розшуковій роботі й слідчій діяльності правоохоронних органів та необхідності підвищення ефективності їх роботи.В статье проанализировано состояние расследования краж, совершенных иностранцами, рассмотрены определенные недостатки оперативно-розыскной работе и следственной деятельности правоохранительных органов и необходимости повышения эффективности их работы.The article analyzes the state of the investigation of thefts committed by foreigners are considered some disadvantages operational search and investigative work of law enforcement and the need to improve their performance.
Description: Зарубей В.В., Ілляшенко О.В. Особливості висунення та планування версій при розслідуванні квартирних крадіжок, вчинених іноземцями // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції (20 квітня 2017 року) / К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – С. 139–142.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1594
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Зарубей.pdf196.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.