Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-29 of 29 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Технічні засоби пошуку у правоохоронній діяльності. Technical means in criminal enforcement.Кобець, Микола Вікторович
2013-03Поняття науково-технічного забезпечення у кримінальному судочинстві. The concept of scientific and technical support in criminal justice.Кобець, Микола Вікторович
2017Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки.Influence of Criminality on providing Social SecurityБараш, Євген Юхимович; Barash, Y.
2017-07Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика.Modern Risks of Committing Terrorist Acts: Analysis and Legal CharacteristicsБараш, Євген Юхимович; Barash, Ye.
2016Зарубіжний досвід соціальної роботи зі засудженимиБараш, Євген Юхимович
2018Радикалізація в місцях позбавлення волі: шляхи профілактики.Danger of radioalization at the places of deprivation of liberty: ways of preventionБараш, Є. Ю; Barash, Ye.
2017Злочинність у місцях позбавлення волі: основні тенденції та динаміка.Crime in places of deprivation of liberty: main trends and dynamics.Бараш, Євген Юхимович; Barash, Ye.
2018Introduction of probation in Ukraine.Barash, Yevgen; Бараш, Євген Юхимович
2019Коментар до Закону України «Про пробацію». Commentary on the Law of Ukraine "On probation"Автухов, Костянтин Анатолійович; Avtukhov, Kostiantyn; Бараш, Євген Юхимович; Бойко-Бузиль, Юлія Юріївна; Васюк, Віктор Анатолійович; Залялова, Ірина Миколаївна; Карандюк, Ірина Вікторівна; Кирилюк, Валентина Анатоліївна; Кріпак, Анна Андріївна; Мірошниченко, Юрій Романович; Микитась, Ірина Миколаївна; Монаєнко, Антон Олексійович; Музика, Анатолій Ананійович; Сокальська, Олена Володимирівна; Суботенко, Олена Олександрівна; Чернишов, Денис Вікторович; Яковець, Ірина Станіславівна; Янчук, Олег Борисович; Barash, Yevhen; Boiko-Buzyl, Yuliia; Vasiuk, Viktor; Zalialova, Iryna; Karandiuk, Iryna; Kyryliuk, Valentyna; Kripak, Anna; Miroshnychenko, Yurii; Mykytas, Iryna; Monaienko, Anton; Muzyka, Anatolii; Sokalska, Olena; Subotenko, Olena; Chernyshov, Denys; Yakovets, Iryna; Yanchuk, Oleh