Інші наукові та науково-популярні видання Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-03-03Правомірна та протиправна поведінка суб’єктів охорони державного кордону України. Lawful and Illegal Behaviour of Subjects of the State Border Protection of UkraineГаньба, Олег Борисович; Hanba, Oleh
2020-04-28Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретичні і прикладні проблеми. Legal Relations in the Field of Border Security of Ukraine: Theoretical and Applied ProblemsГаньба, Олег Борисович; Oleh, Hanba
2019Коментар до Закону України «Про пробацію». Commentary on the Law of Ukraine "On probation"Автухов, Костянтин Анатолійович; Avtukhov, Kostiantyn; Бараш, Євген Юхимович; Бойко-Бузиль, Юлія Юріївна; Васюк, Віктор Анатолійович; Залялова, Ірина Миколаївна; Карандюк, Ірина Вікторівна; Кирилюк, Валентина Анатоліївна; Кріпак, Анна Андріївна; Мірошниченко, Юрій Романович; Микитась, Ірина Миколаївна; Монаєнко, Антон Олексійович; Музика, Анатолій Ананійович; Сокальська, Олена Володимирівна; Суботенко, Олена Олександрівна; Чернишов, Денис Вікторович; Яковець, Ірина Станіславівна; Янчук, Олег Борисович; Barash, Yevhen; Boiko-Buzyl, Yuliia; Vasiuk, Viktor; Zalialova, Iryna; Karandiuk, Iryna; Kyryliuk, Valentyna; Kripak, Anna; Miroshnychenko, Yurii; Mykytas, Iryna; Monaienko, Anton; Muzyka, Anatolii; Sokalska, Olena; Subotenko, Olena; Chernyshov, Denys; Yakovets, Iryna; Yanchuk, Oleh
2018Introduction of probation in Ukraine.Barash, Yevgen; Бараш, Євген Юхимович
2017-07Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика.Modern Risks of Committing Terrorist Acts: Analysis and Legal CharacteristicsБараш, Євген Юхимович; Barash, Ye.
2017Злочинність у місцях позбавлення волі: основні тенденції та динаміка.Crime in places of deprivation of liberty: main trends and dynamics.Бараш, Євген Юхимович; Barash, Ye.
2017Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки.Influence of Criminality on providing Social SecurityБараш, Євген Юхимович; Barash, Y.
2016Зарубіжний досвід соціальної роботи зі засудженимиБараш, Євген Юхимович
2018Радикалізація в місцях позбавлення волі: шляхи профілактики.Danger of radioalization at the places of deprivation of liberty: ways of preventionБараш, Є. Ю; Barash, Ye.
2017-03Визначення перспектив використання «нетрадиційних» методів отримання інформації в процесі боротьби зі злочинністю. Learning perspectives of using unordinary methods of getting information during fighting against crime.Волошин, Олексій Гнатович; Voloshyn, Oleksiy
2017Обшук особи за чинним КПК України: проблемні питання та шляхи удосконалення. The search for a person by the current Code of Ukraine: problems and ways of improvementСтепанов, О.С.; Степанова, Г.М.,; Кулик, М.Й.; Stepanov, Oleg; Stepanova, Ganna; Kuluk, Maruna
2014Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року. The sources of data indicating commission of a criminal offense prior to judicial reform of 1864.Симчук, А.С.; Symchuk, A.S.
2013-11Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження. The Criminal procedural code of Ukraine – a new stage in development of the theory and practice of criminal proceedingsУдалова, Лариса Давидівна; Рожнова, Вікторія Василівна; Udalova, L.,; Rozhnova, V.
2015-01Концепції проектів Кримінального кодексу України: історико-правове дослідження. Concepts of draft Criminal code of Ukraine: historical and legal study.Бабаніна, Вікторія Вікторівна; Babanina, Viktoriia
2017-02Шляхи підвищення ефективності діяльності Антикорупційного бюро України. Міжнародний досвід. The ways of increasing of the efficiency of the National Anti-corruption Bureau of Ukraine.Зарубей, В.В.,; Тютюнник, Р.С.,; Кіфор, Р.Д.; ZARUBEI, Viktoria; TIUTIUNNYK, Rostyslav; KIFOR, Rostyslav
2011-01ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА.Кулик, М.Й.; Kulyk, M.Y.
2012-12ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. The rule of law in system of principles of criminal proceedings..Рожнова, Вікторія Василівна; Rozhnova, Victoriya
2015-01Забезпечення участі понятих під час проведення слідчих (розшукових) дій. Ensuring the attesting witness` participation during the investigative actions.Форостяний, Андрій Володимирович; Forostianyi, Andrii
2015-07Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування. Criminalproceduralguaranteesofnondisclosureofdataofpre-judicialinvestigation.Осауленко, Олег Анатолійович; Osaulenko, Oleg
2013Роль російського царизму в розробленні та проведенні реформ в Україні у другій половині XIX ст.Прус, Віталій Зіновійович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31