Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1559
Title: Визначення перспектив використання «нетрадиційних» методів отримання інформації в процесі боротьби зі злочинністю. Learning perspectives of using unordinary methods of getting information during fighting against crime.
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичних експертиз
Other Titles: Изучение перспектив использования «нетрадиционных» методов получения информации в процессе борьбы с преступностью.
Authors: Волошин, Олексій Гнатович
Voloshyn, Oleksiy
Keywords: нетрадиційні методи,;джерела доказів,;зразки,;гіпноз, поліграф;unordinary methods,;sources of evidence ,;special knowledge,;hypnosis, polygraph;нетрадиционные методы,;доказательства,;примеры,;гипноз, полиграф.
Issue Date: Mar-2017
Abstract: В даній науковій статті розглядається сучасний стан та перспективи використання «нетрадиційних» методів отримання інформації в процесі боротьби зі злочинністю. Приділено значну увагу науковим, організаційним основам, завданням та прийняття на державному рівні відповідного правового інструментарію. There is showing the modern state and perspectives of using «unconventional» methods of getting information in the fight against crimes. There is paid enough attention to research, organizational principles, objectives and decision at the state level appropriate to legal instruments. Рассмотрено современное состояние и перспективы использования «нетрадиционных» методов получения информации в ходе борьбы с преступностью. Уделено значительное внимание научным. организационным основам, задачам и принятия на государственном уровне соответствующего правового инструментария.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1559
Appears in Collections:Інші наукові та науково-популярні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Волошин 27.03.2017.pdfукр.560.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.