Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15092
Title: Аксіологічна складова доказування в конституційному судовому процесі.Aхiological Component of Evidence in the Constitutional Court Process
metadata.local.udk: 342.565.2(477)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Шаптала, Н. К.
Shaptala, N.
Keywords: аксіологія;громадянське суспільство;доказування;держава;axiology;civil society;evidence;state
Issue Date: 2019
Abstract: Проаналізовано актуальні, однак недостатньо досліджені питання, пов’язані з визначенням сутності аксіологічної складової доказування в конституційному судовому процесі та її ролі в прийнятті справедливого й аргументованого рішення у справі. Теоретичним підґрунтям дослідження є праці вітчизняних й іноземних науковців у галузях філософії та конституційного права, а також акти вітчизняного органу конституційної юрисдикції.The article is devoted to the topical low-researched issues related to the definition of the essence of the axiological component of evidence in the constitutional court process and its role in adopting a just and reasoned decision in the case.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15092
Appears in Collections:Теорія та історія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf507.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.