Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15016
Title: Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна. The Legal Forms of Executing the Functions of the Modern State of Ukraine.
metadata.local.udk: 340.12(477)(0.064)
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Other Titles: Правовые формы реализации функций современного государства Украина.
Authors: Мельничук, Світлана Миколаївна
Melnychuk, Svitlana M.
Keywords: функції сучасної держави Україна;правова форма реалізації функцій сучасної держави Україна;функции современного государства Украина;the functions of the modern state of Ukraine
Issue Date: Nov-2019
Abstract: Дисертацію присвячено обґрунтуванню основних концептуальних положень щодо правових форм реалізації функцій сучасної держави Україна як цілісного процесу. З метою належного аналізу правових форм реалізації функцій сучасної держави Україна оновлено поняттєво-категоріальний апарат відповідно сучасним реаліям, сформована пізнавальна конструкція, яка дозволила дослідити правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна як цілісний процес в контексті трансформації суспільства. Обґрунтовано акцентується увага на тому, що Україна формується як демократична, правова, соціальна держава, для створення якої важливим є реалізація її функцій в правових формах. Аргументовано необхідність здійснення постійного моніторингу правових форм реалізації функцій сучасної держави Україна, зокрема правотворчої, інтерпретаційно-правової, правозастосовної, який дозволяє виявити проблеми їх здійснення та запропонувати основні засоби розв’язання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення правових форм реалізації функцій сучасної держави Україна в процесі їх реформування. Диссертация посвящена обоснованию основных концептуальных положений относительно правовых форм реализации функций современного государства Украина. The dissertation is devoted to the substantiation of conceptual provisions of the legal forms of executing the functions of the modern state of Ukraine.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15016
Appears in Collections:12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertatsia_melnychuk_sm.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_melnychuk_bobrovnyk.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_melnychuk_bostan.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_melnychuk_loshchykhin.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.