Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15013
Title: Належність і допустимість доказів у цивільному процесі України. Implement and admissibility of evidence in the civil process of Ukraine.
metadata.local.udk: 347.9
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Other Titles: Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе Украины.
Authors: Симбірська, Єлизавета Володимирівна
Symbirska, Yelyzaveta V.
Keywords: доказ;засоби доказування;доказування;оцінка доказів;критерії оцінки доказів;належність доказів;допустимість доказів;evidence;proving;sources of evidence;evaluation of evidence;criteria for evaluating evidence
Issue Date: Nov-2019
Abstract: Дисертація є завершеним, самостійним, комплексним дослідженням належності та допустимості доказів у цивільному процесі як критеріїв оцінки доказів, порядку вирішення судом питання про належність та допустимість доказів. У дисертації приділено увагу стану наукової дослідженості проблематики належності та допустимості доказів, виокремлено основні етапи становлення наукової думки про вивчення питань належності та допустимості доказів. Досліджено генезу правового регулювання належності та допустимості доказів, виокремлено основні періоди та їх особливості. Досліджено зарубіжний досвід правового регулювання критеріїв оцінки доказів, таких, як належність та допустимість. Надано комплексний науково-правовий аналіз критерію належності доказів у цивільному процесі. Вдосконалено зміст поняття належних доказів. Визначено основні змістовні ознаки належного доказу. Здійснено комплексний науково-правовий аналіз критерію допустимості доказів у цивільному процесі. Виокремлено ознаки, що в сукупності утворюють зміст критерію допустимості. На підставі проведеного наукового дослідження та аналізу чинного законодавства України внесено пропозиції щодо вдосконалення окремих правових норм. Диссертация является завершенным, самостоятельным, комплексным исследованием относимости и допустимости доказательств в гражданском процессе как критериев оценки доказательств, порядка разрешения судом вопроса об относимости и допустимости доказательств. Thesis is a complete, independent, complex research of implement and admissibility of evidence in the civil process as a creteria of evaluation of the evidence, the order of solution of the issue on the implement and admissibility of evidence by court.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15013
Appears in Collections:12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertatsia_symbirska.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_symbirska_fursa.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_symbirska_sakara.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.