Recherche


Débuter une nouvelle recherche
Ajouter des filtres :

Vous pouvex utiliser des filtres pour chercher mieux.


Résultats 1 à 10 sur un total de 11359.
Résultats trouvés : Documents
Date de publicationTitreAuteur(s)
2017-02-23ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СФЕРІ АНГЛОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇБогуцький, Вадим Миколайович
2017-11Інститут суду присяжних у реаліях кримінального процесу УкраїниБальковська, Ксенія Іванівна; Balkovska, Kseniia I.
2017-02-23ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХВасиленко, Олена Вікторівна
2017-02-23ТРАДИЦІЙНА ТА АНДРАГОГІЧНА МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У НЕМОВНОМУ ВУЗІ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇГорбач, Оксана Василівна
2017-02-23ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТАПНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИЛопутько, Олена Анатоліївна
2017-02-23ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІМ: СУГЕСТИВНИЙ МЕТОД Г. ЛОЗАНОВА АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІМарченко, Ірина Володимирівна