Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14565
Title: НАРОД ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ ЛЕГІТИМАЦІЙНИХ І ДЕЛЕГІТИМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Козак, Юлія-Михайлина Романівна
Issue Date: 23-Mar-2017
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14565
Appears in Collections:Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку (присвячена пам’яті видатного науковця О.Ф. Граніна)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Правоохоронна діяльність(23.03.2017)_p060-062.pdf325.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.