Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14062
Title: ВПЛИВ ПРАВОСВІДОМОСТІ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Давидова, Ірина Віталіївна
Issue Date: 2019
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14062
Appears in Collections:НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА О.Г. МУРАШИНА)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.