Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14056
Titre: ГРАНІ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ О.Г. МУРАШИНА – ВІДОМОГО І ВИЗНАНОГО ЮРИСТА, НАУКОВЦЯ, ВИКЛАДАЧА
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Date de publication: 2019
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14056
Collection(s) :НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА О.Г. МУРАШИНА)Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.