Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14055
Title: Національні правові системи в умовах глобалізації (пам’яті професора О.Г. Мурашина)
metadata.local.udk: 340.116
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Other Titles: зб. матеріалів круг. столу (м. Київ, 21 берез. 2019 р.)
Issue Date: 2019
Abstract: У збірнику опубліковано результати наукових пошуків науково-педагогічних, наукових і практичних працівників, аспірантів та ад’юнктів, що присвячені теоретико-методологічним проблемам формування та розвитку національних правових систем в умовах глобалізації через призму творчого доробку професора О.Г. Мурашина. Окрему увагу приділено іншим важливим питанням загальнотеоретичного правознавства та галузевих юридичних наук. Збірник матеріалів може бути використаний в освітньому процесі, науковій діяльності, є доступним для широкого загалу та сприятиме формуванню високого рівня правової культури та свідомості населення в цілому.
Description: Національні правові системи в умовах глобалізації (пам’яті професора О.Г. Мурашина)» : зб. матеріалів круг. столу (м. Київ, 21 берез. 2019 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : НАВС, 2019. 160 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14055
Appears in Collections:НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА О.Г. МУРАШИНА)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.