Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13993
Title: Інновації юридичної освіти: осмислення, виклики, перспективи.Innovations of Legal Education: Conceptualization, Challenges, Perspectives
metadata.local.udk: 378.6:34
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Завальний, А. М.
Zavalnyi, А.
Keywords: юридична освіта;юридичні технології;інтерактивна платформа;стандарти вищої юридичної освіти;legal education;legal technology;interactive platform;standards of higher legal education
Issue Date: 2018
Abstract: На підставі даних соціологічних служб встановлено, що освітня реформа є пріоритетним напрямом суспільних перетворень в Україні. Обґрунтовано, що задля створення ефективної моделі юридичної освіти необхідно враховувати інноваційні процеси, що відбуваються у світі. Крізь призму юридичної освіти інновації набувають значущості як система зміни, як процес і результат, що визначає ефективність юридичної освіти. Встановлено тенденції змін у суспільстві, що актуалізуються завдяки інноваційним процесам і зумовлюють істотні перетворення в економіці за принципом ланцюжкової реакції як чинник змін професій. Проаналізовано вплив Індустрії 4.0 на професію юриста. Зʼясовано закономірність: у всіх сферах, де потрібні рутинні дії, штучний інтелект поступово замінює юристів-людей. Доведено, що розвиток економіки, зміни в професійній діяльності призводять до невідповідності між наукою та практикою, з одного боку, та освітою – з іншого. Класична модель підготовки юриста виявляється неефективною через сукупність причин, основними серед яких є: прискорення еволюційного процесу суспільства, на тлі якого результати за складністю та можливістю змінюються експоненційно; потреба в набутті нових і постійно обновлюваних навичок; брак часу на підготовку відповідного фахівця; значні фінансові витрати на підготовку фахівця. Висвітлено тенденції інституційних і змістових змін у юридичній освіті. Визначено активні й інтерактивні методи навчання, що в сукупності становлять інноваційні технології навчання юристів. Запропоновано ідею створення інтерактивної платформи освітньої програми юриста з відкритою архітектурою як концепцію циклу професійного становлення юриста й алгоритм ефективної технології навчання.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13993
Appears in Collections:Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document_p113-132.pdf547.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.