2019 рік Homepage des Bereichs

Stöbern

Sammlungen in diesem Bereich

APPLICATION OF ENGLISH LANGUAGE IN THE TEACHING OF CRIMINAL LEGAL DISCIPLINES

Матеріали міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 5 червня 2019 року)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СФЕРІ ПРЕВЕНЦІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 24-25 квітня 2019 року)

Актуальні питання вдосконалення діяльності Національної поліції України в сфері превенції та запобігання корупції

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 24-25 квітня 2019 року)

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ФАХІВЦІВ ІЗ ПРАВА

Матеріали ІХ Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 25 квітня 2019 року)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Збірник тез Науково-практичного круглого столу присвяченого Дню Конституції України (м. Київ, 24 червня 2019 року)

Теорія та практика судово-експертної діяльності

Матеріали VIII міжвідом.наук.-практ. конф. (Київ, 27 листоп. 2019 р.)

Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних проступків

Матеріали міжвідомчого науково-практичного круглого столу (Київ, 14 листопада 2019 року)

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Частина 1

Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 28 листопада 2019 року)

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Частина 2

Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 28 листопада 2019 року)

Нагальні питання структурної перебудови економіки України та перспективи її подальшого розвитку

Збірник матеріалів і тез науково-теоретичної конференції (Київ, 08 лютого 2019 року)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Матеріали круглого столу (Київ, 22 березня 2019 року)

КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Матеріали міжвузівського науково-практичного круглого столу (Київ, 22 березня 2019 року

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Матеріали науково-методичного семінару (Київ, 25 лютого 2019 року)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Матеріали X Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 22 листопада 2019 року) Присвячено пам’яті професора П. П. Михайленка